เป้าหมายหลัก (Understanding Goal) : มีความรู้ความเข้าใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตและคุณภาพของข้าว รวมทั้งสามารถออกแบบการปลูกข้าว มีทักษะในการทำงานและแก้ไขปัญหา นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


Week 3


ศิลปะจากเม็ดข้าว




แฮกนาเกี่ยวข้าว เรียนรู้วิถีชุมชน นอบน้อมต่อสรรพสิ่ง
ขอบคุณตาพี่เช็คม.1 ที่ได้พาพี่ๆทำกิจกรรมที่อาจหาดูได้ยากสำหรับวัยหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างพี่ๆม.1เห็นความละเอียดอ่อนของพิธีกรรม น้อมนำมาสู่ตนเอง









ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น